CARDIFF SIXTH FORM COLLEGE

เมือง: CARDIFF

ภูมิภาค: เวลส์

www.ccoex.com  

Cardiff Sixth Form College ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนเอกชนชั้นนำในสหราชอาณาจักรโดยหนังสือพิมพ์ Times ในปี 2017 และ 89% ของนักเรียนได้เกรด A * -A และ 96% ได้เกรด A * -B และนักเรียน 19 คนได้รับการตอบรับจาก Oxbridge วิทยาลัยมีแนวทางการสอนผสมผสานปรัชญาตะวันออกและตะวันตก นักเรียนที่นี่มีความมุ่งมั่น อยู่ในระเบียบ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนในการด้านการเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ บางท่านเป็นคณะกรรมการสอบหรือผู้ตรวจสอบโรงเรียนอีกด้วย อาจารย์ผู้สอนได้รับการให้คะแนนอย่างสูงจากนักเรียน นอกจากการเรียนตามหลักสูตรแล้ว ยังมีการสอนแบบตัวต่อตัวและการสอนติวเพิ่มเติมด้วย

ทีมอาจารย์แนะแนวให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพ งานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยช่วยผลักดันให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ทั้งยังมีการแนะนำเรื่องการสมัครผ่าน UCAS การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และโอกาสในการได้ประสบการณ์การทำงาน และผลจากการเรียนการสอนที่เข้มข้น ในปีนี้นักเรียน 43 คนได้รับตอบรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์หรือทันตแพทยศาสตร์ 19 คนได้รับตอบรับจาก Oxbridge 20 คนได้ตอบรับเข้าเรียนที่ University College London และ 100% เต็มของนักเรียนของเราได้ตอบรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group