UK Alumni

ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรเปรียบเหมือนเป็นทูตที่จะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ยั่งยืนและแน่นแฟ้นระหว่าง สหราชอาณาจักรและประเทศไทย บริติช เคานซิลได้จัดให้มีงานและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงโอกาสในการสมัครงานและการพัฒนาทักษะความรู้ต่าง ๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจดหมายข่าวสำหรับศิษย์เก่าด้วย 

รู้จักกับ 12 ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

จากการคัดสรรที่เข้มข้น จากใบสมัครมากมายที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและเรื่องราวความสำเร็จมากมาย เรามีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อ 12 ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศและเรื่องราวของพวกเขา

เครือข่ายนักเรียนเก่าสหราชอาณาจักร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักเรียนเก่าสหราชอาณาจักร Thai-UK Alumni Professional Network เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างโอกาสการพัฒนาทางวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย