คอร์สเรียน Creative English สำหรับชั้นประถม

หลักสูตรนี้ดีอย่างไร

  • เป็นคอร์สเรียนระยะสั้น 2 สัปดาห์
  • น้อง ๆ จะมีส่วนร่วมในคอร์สเรียนอย่างเต็มที่ ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบโดย บริติช เคานซิล โดยเฉพาะ 
  • คอร์สเรียนเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ รวมถึงเพิ่มทักษะชีวิต อาทิ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ความเป็นผู้นำ และการแก้ปัญหา ผ่านเนื้อหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละอาทิตย์ 
  • น้อง ๆ จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายต่างๆ ให้สมบูรณ์ และยังได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียน  
  • คอร์สเรียนนี้จะช่วยให้น้อง ๆ รักการเรียนรู้ และยังส่งเสริมให้น้อง ๆ ที่ได้เรียน คอร์ส Grammar and Writing มีโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในแบบที่สนุกสนานมากขึ้น

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 657 5678

ติดต่อสาขาใกล้บ้านคุณเพื่อนัดหมายวันและเวลาสำหรับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา หรือ จองสอบวัดระดับออนไลน์ได้ที่นี่