โปรแกรมสัมมนา

เวลา

หัวข้อ

13.00 – 13.50 Inspire! Scholarships 2017 
เปิดตัว Inspire! ปี 5 โครงการทุนดี ๆ สำหรับนักเรียนอายุ 10-16 ปีกับโอกาสเดินทางไปทดลองใช้ชีวิตเป็นนักเรียนในโรงเรียนและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 
14.00 – 14.50 เทคนิคการเลือกโรงเรียนที่ ‘ใช่’ ในสหราชอาณาจักร
15.00 – 15.50 เจาะลึก 3 เส้นทางสู่การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร
16.00 – 16.50 How to get into the top universities and medical schools in the UK
17.00 – 17.50 เจาะลึกหลักสูตร A Level และ IB