คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ myClass

myClass Online ช่วยให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น หัวข้อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผน ทักษะความเป็นผู้นำ และการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ

ในแต่ละบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สามารถเรียนจบได้ภายในบทเรียน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และวลีใหม่ๆ การออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนสามารถเลือกปรับเนื้อหาในคอร์สเรียนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อที่ใช้เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษในการทำงานหรือการเรียนในมหาวิทยาลัย

เรียนในระดับภาษาที่ใช่สำหรับคุณ

ก่อนเริ่มเรียน myClass Online คุณจะต้องวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์กับทาง บริติช เคานซิล เพื่อได้เรียนในระดับชั้นที่เหมาะกับคุณซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด แต่ละระดับภาษาของ myClass Online จะเทียบเท่ากับ Common European Framework of Reference (CEFR) หรือ มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปและทั่วโลก

See also