Open call: Incubation for Young Designers on Tai Lue Textiles and Traditions
Open call: Incubation for Young Designers on Tai Lue Textiles and Traditions

สนับสนุน: นักออกแบบรุ่นใหม่ 6 คน

ทำงานลงพื้นที่: ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 ตุลาคม 2561

 ปิดรับสมัคร: วันที่ 16 กันยายน 2561

โครงการ Crafting Futures ของบริติช เคานซิล สนับสนุนอนาคตของงานหัตถกรรมทั่วโลก โดยการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้และการเข้าถึงความรู้ กิจกรรมภายใต้โครงการ Crafting Futures สนับสนุนการประกอบวิชาชีพและผู้คน ผ่านการวิจัย ความร่วมมือ และการศึกษา

โครงการบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ในหัวข้อ “ผ้าทอและวัฒนธรรมไทลื้อ” เป็นโครงการส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกับช่างฝีมือท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูผ้าทอไทลื้อให้มีรูปแบบที่ร่วมสมัยและน่าสนใจมากขึ้น

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก

บริติช เคานซิลรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ในหัวข้อ “ผ้าทอและวัฒนธรรมไทลื้อ” ระหว่างการอบรมในพื้นที่ นักออกแบบรุ่นใหม่ชาวไทยจำนวน 6 คนจากแบรนด์แฟชั่น 3 แบรนด์ (แบรนด์ละ 2 คน) จะได้ทำงานกับช่างฝีมือชาวไทลื้อและภายใต้การดูแลของนักออกแบบจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแทน สหราชอาณาจักร ตามด้วยการให้คำปรึกษาทางไกลเป็นเวลาอีกหนึ่งเดือนหลังจากการลงพื้นที่ แนวคิดและผลงานที่นักออกแบบรุ่นใหม่ชาวไทยผลิตขึ้นจะนำไปจัดแสดงที่นิทรรศการ Crafting Futures ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 นี้

ส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บริติช เคานซิล อีเมล arts@britishcouncil.or.th ภายในวันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 26 กันยายน 2561  และดูรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการได้ที่ชุดข้อมูลด้านล่าง