กว่า 40 ปี ที่ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตอาหารทะเล ที่เน้นคุณภาพ สุขภาพ และรสชาติที่ดี พร้อมสรรสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตอาหารทะเลใหม่สู่มือผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารทะเลพร้อมรับประทานทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ ปัจจุบันตราสินค้าของบริษัทยังเป็นผู้นำของตลาดในระดับนานาชาติ คือ Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar, Rugen Fisch และตราสินค้าชั้นนำระดับประเทศ คือ SEALECT, Fisho, Qfresh, Monori, Bellotta และ Marvo.

 

โอกาสสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร 

  • Candidate for the Management Associate, who will be exposed to all aspects of Thai Union’s business and senior management, accompanied by a strong mentorship framework.