กลุ่มบริษัทกัลฟ์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ประกอบธุรกิจการผลิตพลังงานที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับปัจจุบัน และอนาคต ความสำเร็จของกัลฟ์ขับเคลื่อนโดยพนักงาน และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลังงานให้ได้สูงสุด มีความรับผิดชอบต่อมาตรฐานการบริหารงาน พร้อมกับการมองหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโต และผลกำไรขององค์กร ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ลงทุนในโครงการพลังงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีผลประกอบการที่ดี และเติบโตอย่างรวดเร็ว เราจึงมองหาบุคลากรที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปสู่ความสำเร็จกับเรา   

โอกาสสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร 

  •   New Grad

- Operation Engineer (Major in Mechanical, Electrical, C&I Engineering)
- Mechanical Engineer (Major in Mechanical Engineering)
- Electrical Engineer (Major in Electrical Engineering)
- C&I Engineer (Major in Control & Instrument Engineering)

  • Experienced

- Non Engineering Positions
- Finance Planning, Finance Analyst, Treasury
- Accountant (GL), Accountant (AP)
- Internal Audit  
- IT (Project Management), IT (SAP- Support), IT Support
- Procurement
- Sale (experienced in related business such as power and renewable energy)
- Corporate Legal (drafting and litigation) Business Development

  • Engineering Positions

- Mechanical Engineer (Project Development, Construction, Maintenance)
- Electrical Engineer (Project Development, Construction, Maintenance)
- C&I Engineer (Project Development, Construction, Maintenance)
- Environmental, Health and Safety