บริติช เคานซิล ร่วมกับ University of Glasgow และ University of York สหราชอาณาจักร เปิดรับสมัครทุน Early Academic Fellowship ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด จำนวน 8 ทุน สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน เพื่อต่อยอดความรู้และการทำงานด้าน STEM หรือ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากทุน Women in STEM

ปิดรับสมัคร 29 เมษายน 2565

ทุน Women in STEM Early Academic Fellowship ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

 • ค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง วีซ่าสหราชอาณาจักรและประกันสุขภาพ 
 • ค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ได้รับทุนที่มีบุตร 
 • ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้สมัครทุน Women in STEM Early Academic Fellowship กับ University of Glasgow และ University of York 

 • เป็นผู้หญิงหรือได้รับการระบุว่าเป็นผู้หญิง 
 • ถือหนังสือเดินทาง และ เป็นพลเมืองของประเทศดังต่อไปนี้ กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, ประเทศไทย หรือ เวียดนาม 
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศข้างต้น บริติช เคานซิลจะยังพิจารณาผู้สมัครที่ได้ส่งวิทยานิพนธ์แล้วแต่ยังรอสอบ viva voce examination และการให้ทุนจะเป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างบริติช เคานซิลและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 • ไม่เคย ศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับปริญญา (เช่น ตรี, โท, เอก) หรือไม่เคยอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและเพิ่งกลับมาเมื่อไม่นานมานี้ 
 • มีระดับภาษาอังกฤษตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 • สามารถแสดงความจำเป็นทางด้านทุนทรัพย์ในการไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร 
 • มีความยินดีที่จะเดินทางกลับประเทศและอยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังทุนได้สิ้นสุดลง 
 • มีจดหมายตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาของ University of Glasgow หรือ University of York  ในสาขาวิชาที่กำหนด รายละเอียดดูได้จาก https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/eligibility_criteria_...

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร 

ข้อมูลเกี่ยวกับทุน Women in STEM https://www.britishcouncil.org/study-work-abroad/in-uk/scholarship-women...
สามารถสมัครได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัย 
ข้อมูลและการสมัครกับ University of Glasgow: https://bit.ly/3LGWyWg
ข้อมูลและการสมัครกับ University of York: https://bit.ly/3x4RsyX

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

British Council Line Official Account @studyukthailand
โทร. 02-657-5678 กด 3 ติดต่อเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 
อีเมล์ studyuk.thailand@britishcouncil.org