ความรู้และและการใช้คำศัพท์

IELTS video - Lexis and vocabulary
Language English
Status PUBLISHED
Title IELTS video - Lexis and vocabulary
Short description N/A
Copyright information N/A
Expiry date N/A
Expiry reason N/A
Authored 24 พฤษภาคม 2013 - 17:43 by Andy.Edwards

วิดีโออธิบายเรื่องกลุ่มคำและคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆ ที่จะถูกพิจารณาในข้อสอบการพูด ประกอบด้วยคำที่มักใช้คู่กัน (Collocation) การแสดงถึงความหมายโดยนัย (Connotation) การใช้คำศัพท์เฉพาะ หรือสำนวน (Expression) และการลำดับเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาการใช้กลุ่มคำและคำศัพท์ด้วย