บริติช เคานซิล เป็นผู้แทนการจัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยบริการจัดสอบอื่นๆ ของสหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ โดยทางบริติช เคานซิลจะเป็นผู้ดำเนินการต้ังแต่การติดต่อกับสถาบันการศึกษา การลงทะเบียนสอบ การดำเนินการจัดสอบและ การจัดส่งเอกสารการสอบให้สถาบันการศึกษานั้นๆในสหราชอาณาจักร รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้สอบ และการส่งมอบประกาศนียบัตร

IGCSE

TO BE ADDED

ในแต่ละปี มีผู้สนใจกว่า 2 ล้านคนจาก 90 ประเทศ เข้าสู่สนามสอบระดับสากลกับบริติช เคานซิล ด้วยมาตรฐานระดับโลกของบริติช เคานซิล ช่วยนักเรียนจำนวนมากก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

ข้อสอบเพื่อการศึกษาและวิชาชีพ

ADD CONTENT

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้บริการการสอบเพื่อใช้สมัครเข้าเรียนยังสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรแก่นักเรียนที่ต้องการทำข้อสอบแต่ไม่สามารถเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรขณะนั้นได้

Aptis - English language testing for your organisation

Aptis เป็นแบบทดสอบด้านภาษาอังกฤษแนวใหม่จากบริติช เคานซิล ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้างและเพิ่มมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น

ทำไมต้องเข้าร่วมสอบกับบริติช เคานซิล

NEED ADDING

บริติช เคานซิล มุ่งมั่นให้บริการการสอบตลอดระยะเวลามากกว่า 70 ปี ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเข้าสอบกับทางบริติช เคานซิลนั้นจะนำโอกาสความสำเร็จมาให้คุณเสมอ