บริติช เคานซิล พร้อมนำเสนอกิจกรรมดีๆ ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คชอป สัมมนา นิทรรศการ กิจกรรมเพื่อให้ข้อมูล รวมถึงกิจกรรมแข่งขันต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อส่งต่อความเชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร พบกับรายละเอียดกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้ได้จากรายการด้านล่าง

กิจกรรมของเรา

โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย 2556

อังคาร 22 เมษายน 2014 - พุธ 30 เมษายน 2014
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
British Council Intellectual property law competition

โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย 2556

THE WISDOM Knowledge: Insight into UK Boarding School

อาทิตย์ 04 พฤษภาคม 2014 - เสาร์ 10 พฤษภาคม 2014
สหราชอาณาจักร

THE WISDOM ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับบริติช เคานซิล และ Education UK จัดกิจกรรมพิเศษนำผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อลัดฟ้าสู่สหราชอาณาจักรเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนประจำ

กิจกรรมเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่ UK

เสาร์ 24 พฤษภาคม 2014 13.00-15.00hrs.
โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพฯ บีทีเอส เพลินจิต

งานเดียวที่รวบรวมข้อมูลไว้อย่างครบถ้วนทั้งเรื่องระเบียบการสมัครวีซ่า การตรวจสุขภาพ การเตรียมตัวเรื่องการเงิน และการเดินทาง