ชั้น 3 ยูนิต 3B005B พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Telephone number
+66 (0) 2 657 5678
Fax number
+66 (0) 2 787 2579

เกี่ยวกับสาขา

บริติช เคานซิล ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 พาราไดซ์ พาร์ค โซน Health and Beauty

เพื่อตอบรับความต้องการเรียนภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร บริติช เคานซิล ได้เปิดสาขาที่ 6 ในประเทศไทยขึ้น

ที่สาขาศรีนครินทร์นี้ บริติช เคานซิล มาพร้อมคุณภาพตามแบบฉบับผู้นำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับแนวหน้าทั้งในไทยและต่างประเทศ ทีมอาจารย์ส่งตรงจากอังกฤษจะช่วยยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนตามความวัตถุประสงค์ ครอบคลุมทุกทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักสูตรที่ครบครันสำหรับผู้เรียนทุกวัย ตั้งแต่ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

CONTENT TO ADD

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเวลาเรียน เทอม 1 2014

คอร์ส วันเปิด - ปิดคอร์ส
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล พ.ค. - ก.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พ.ค. - ก.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พ.ค. - ก.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่แบบ 10 สัปดาห์ พ.ค. - ก.ค. 2557

ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

วัน เวลา
พุธ 13.20/14.00/14.40/15.20/16.00/16.40
พฤหัสบดี/ศุกร์ 12.20/12.50/13.20/13.50
เสาร์/อาทิตย์ 12.05/12.45/13.25

ระยะเวลาของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน วันลงทะเบียน วันเปิด - ปิดเทอม
เทอม A ก.พ. - พ.ค. 2557 พ.ค. - ก.ย. 2557
เทอม B ก.ค. - ต.ค. 2557 ต.ค. 2557 - มี.ค. 2558
ภาคฤดูร้อน ม.ค. - เม.ย. 2557 มี.ค - เม.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วันลงทะเบียน วันเปิด - ปิดเทอม
เทอม 1 เม.ย. - พ.ค. 2557 พ.ค. - ก.ค. 2557
เทอม 2 พ.ค. - ก.ค. 2557 ก.ค. - ก.ย. 2557
เทอม 3 ก.ค. - ต.ค. 2557 ต.ค. - ธ.ค. 2557
เทอม 4 ต.ค. 2557 - ม.ค. 2558 ม.ค. 2557 - มี.ค. 2558
ภาคฤดูร้อน ม.ค. - เม.ย 2557 มี.ค. - เม.ย. 2557

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่ติดต่อ

เวลาทำการ:

บริการ วัน เวลา
สอบถามข้อมูลทั่วไป

อังคาร-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:30

08.30-17.00

ลงทะเบียนเรียนและสมัครสอบ IELTS

อังคาร-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:00

08.30-16.30

วันหยุด:

วันพุธ 1 มกราคม 2557  วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา 
วันจันทร์ 14 - อังคาร 15 เมษายน 2557 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2557  วันแรงงาน
วันจันทร์ 5 - วันพุธ 7 พฤษภาคม 2557 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ 12 - วันพุธ 14 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ 7 - วันพุธ 9 กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 11 - วันพุธ 13 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2557  วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ 8 - วันพุธ 10 ธันวาคม 2557 วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี 25 ธันวาคม 2557 วันคริสต์มาส
วันศุกร์ 26 ธันวาคม 2557  วันบ็อกซิ่งเดย์
วันจันทร์ 29 - วันพุธ 31 ธันวาคม 2557 วันสิ้นปี

สิ่งอำนวยความสะดวก