ชั้น 2 รสาทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Telephone number
+66 (0) 2 657 5678
Fax number
+66 (0) 2 937 1036

เกี่ยวกับสาขา

บริติช เคานซิล ลาดพร้าว ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 รสาทาวเวอร์ เพื่อให้คุณได้เข้าถึงการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ระดับแนวหน้า และการสมัครสอบ IELTS ได้ใกล้ยิ่งขึ้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่บริติช เคานซิล ลาดพร้าว เพียบพร้อมด้วยความหลากหลายครอบคลุมทุกระดับและทุกวัย ตั้งแต่คอร์สเรียนสำหรับเด็กนักเรียน ถึงคอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งยังรวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนและพูดเพื่อการทำงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทำข้อสอบ IELTS

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเวลาเรียนเทอม 1 2014

คอร์ส วันเปิด - ปิดคอร์ส
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล พ.ค. - ก.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พ.ค. - ก.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พ.ค. - ก.ย.  2557
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่แบบ 5 สัปดาห์ พ.ค. - มิ.ย. 2557
มิ.ย.  - ก.ค. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่แบบ 10 สัปดาห์ พ.ค. - ก.ค. 2557

 

ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

วัน เวลา
จันทร์/พุธ/พฤหัสบดี 15.45/16.15/16.45/17.15
เสาร์ 9.15/9.45/11.15/11.45
อาทิตย์ 11.15/11.45/13.45/14.15

*ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน วันลงทะเบียน วันเปิด - ปิดเทอม
เทอม A ก.พ. - พ.ค. 2557 พ.ค. - ก.ย. 2557
เทอม B ก.ค. - ต.ค. 2557 ต.ค. 2557 - มี.ค. 2558
ภาคฤดูร้อน ม.ค. - เม.ย. 2557 มี.ค. - เม.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วันลงทะเบียน วันเปิด - ปิดเทอม
เทอม 1 เม.ย. - พ.ค. 2557 พ.ค. - ก.ค. 2557
เทอม 2 พ.ค. - ก.ค. 2557 ก.ค. - ก.ย. 2557
เทอม 3 ก.ค. - ต.ค. 2557 ต.ค. - ธ.ค. 2557
เทอม 4 ต.ค. 2557 - ม.ค. 2558 ม.ค. - มี.ค. 2558
ภาคฤดูร้อน ม.ค. - เม.ย. 2557 มี.ค. - เม.ย. 2557

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่ติดต่อ

เวลาทำการ:

บริการ วัน เวลา
สอบถามข้อมูลทั่วไป

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:30

08.30-17.00

ลงทะเบียนเรียนและสมัครสอบ IELTS

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:00

08.30-16.30

วันหยุด:

วันพุธ 1 มกราคม 2557  วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา 
วันจันทร์ 14 - อังคาร 15 เมษายน 2557 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2557  วันแรงงาน
วันจันทร์ 5 - วันพุธ 7 พฤษภาคม 2557  วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ 12 - วันพุธ 14 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ 7 - วันพุธ 9 กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 11 - วันพุธ 13 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2557  วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ 8 - วันพุธ 10 ธันวาคม 2557 วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี 25 ธันวาคม 2557 วันคริสต์มาส
วันศุกร์ 26 ธันวาคม 2557  วันบ็อกซิ่งเดย์
วันจันทร์ 29 - วันพุธ 31 ธันวาคม 2557 วันสิ้นปี

สิ่งอำนวยความสะดวก