ชั้น 2 รสาทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Telephone number
+66 (0) 2 657 5678
Fax number
+66 (0) 2 937 1036

เกี่ยวกับสาขา

บริติช เคานซิล ลาดพร้าว ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 รสาทาวเวอร์ เพื่อให้คุณได้เข้าถึงการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ระดับแนวหน้า และการสมัครสอบ IELTS ได้ใกล้ยิ่งขึ้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่บริติช เคานซิล ลาดพร้าว เพียบพร้อมด้วยความหลากหลายครอบคลุมทุกระดับและทุกวัย ตั้งแต่คอร์สเรียนสำหรับเด็กนักเรียน ถึงคอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งยังรวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนและพูดเพื่อการทำงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทำข้อสอบ IELTS

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเวลาเรียนเทอม 3/2014

คอร์ส วันเปิด - ปิดคอร์ส
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 9 ต.ค. 2557 - 22 มี.ค. 2558
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 9 ต.ค. 2557 - 22 มี.ค. 2558
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 17 ต.ค. 2557 - 22 มี.ค. 2558
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ 9 ต.ค. 2557 - 11 ม.ค. 2558

 

ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

วัน เวลา
จันทร์/อังคาร/พุธ/พฤหัสบดี 13.15 / 13.45 / 14.15 / 15.15 / 15.45 / 16.15 / 16.45 / 17.15
ศุกร์ 13.15 / 13.45 / 14.15 / 16.15 / 16.45 / 17.15
เสาร์/อาทิตย์ 9.15 / 9.45 / 10/15 / 10.45 / 11.15 / 12.45 / 13.15/ 13.45

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน วันเปิด - ปิดเทอม
เทอม A พฤษภาคม - กันยายน
เทอม B ตุลาคม - มีนาคม
ภาคฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วันเปิด - ปิดเทอม
เทอม 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม
เทอม 2 กรกฎาคม - ตุลาคม
เทอม 3 ตุลาคม - ธันวาคม
เทอม 4 มกราคม - มีนาคม
ภาคฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่ติดต่อ

เวลาทำการ:

บริการ วัน เวลา
สอบถามข้อมูลทั่วไป

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:30

08.30-17.00

ลงทะเบียนเรียนและสมัครสอบ IELTS

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:00

08.30-16.30

วันหยุด:

วันพุธ 1 มกราคม 2557  วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา 
วันจันทร์ 14 - อังคาร 15 เมษายน 2557 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2557  วันแรงงาน
วันจันทร์ 5 - วันพุธ 7 พฤษภาคม 2557  วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ 12 - วันพุธ 14 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ 7 - วันพุธ 9 กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 11 - วันพุธ 13 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2557  วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ 8 - วันพุธ 10 ธันวาคม 2557 วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี 25 ธันวาคม 2557 วันคริสต์มาส
วันศุกร์ 26 ธันวาคม 2557  วันบ็อกซิ่งเดย์
วันจันทร์ 29 - วันพุธ 31 ธันวาคม 2557 วันสิ้นปี

สิ่งอำนวยความสะดวก