ชั้น 7 ยูนิต 721-722 โซน Education เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Telephone number
+66 (0) 2 657 5678
Fax number
+66 (0) 2 835 3403

เกี่ยวกับสาขา

บริติช เคานซิล แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซา ในโซน Education ชั้น 7 เพื่อให้คุณได้เข้าถึงบริการต่างๆ ของเราได้ง่ายขึ้น

เราตอบรับความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับทุกกลุ่มทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ในหลากหลายหลักสูตรที่ตรงกับจุดประสงค์ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนและการฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือเฉพาะทาง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในการเรียนและการทำงาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทำข้อสอบ IELTS เป็นต้น

CONTENT TO ADD

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเวลาเรียน เทอม 1 2013

คอร์ส วันเปิด - ปิดคอร์ส
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล พ.ค. - ก.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พ.ค. - ก.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พ.ค. - ก.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่แบบ 10 สัปดาห์ พ.ค. - ก.ค. 2557

ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

วัน เวลา
พุธ/พฤหัส 15.20/16.00/16.40
ศุกร์ 14.20/15.00/15.40/16.20/17.00
เสาร์และอาทิตย์ 10.20/11.00/12.50/13.30 

ระยะเวลาของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน วันลงทะเบียน วันเปิด - ปิดเทอม
 เทอม A ก.พ. - พ.ค. 2557 พ.ค. - ก.ย. 2557
 เทอม B ก.ค. - ต.ค. 2557 ต.ค. 2557 - มี.ค. 2558
ภาคฤดูร้อน ก.ค. - ต.ค. 2557 มี.ค. - เม.ย. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วันลงทะเบียน วันเปิด - ปิดเทอม
เทอม 1 เม.ย. - พ.ค. 2557 พ.ค. - ก.ค. 2557
เทอม 2 พ.ค. - ก.ค. 2557 ก.ค. - ก.ย. 2557
เทอม 3 ก.ค. - ต.ค. 2557 ก.ค. - ก.ย. 2557
เทอม 4 ต.ค. 2557 - ม.ค. 2558 ม.ค. 2557 - มี.ค. 2558
ภาคฤดูร้อน ม.ค. - เม.ย. 2557 มี.ค. - เม.ย. 2557

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่ติดต่อ

เวลาทำการ:

บริการ วัน เวลา
สอบถามข้อมูลทั่วไป

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:30

08.30-17.00

ลงทะเบียนเรียนและสมัครสอบ IELTS

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:30

08.30-17.00

 

วันหยุด:

วันพุธ 1 มกราคม 2557  วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา 
วันจันทร์ 14 - อังคาร 15 เมษายน 2557 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2557  วันแรงงาน
วันจันทร์ 5 - วันพุธ 7 พฤษภาคม 2557  วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ 12 - วันพุธ 14 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ 7 - วันพุธ 9 กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 11 - วันพุธ 13 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2557  วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ 8 - วันพุธ 10 ธันวาคม 2557 วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี 25 ธันวาคม 2557 วันคริสต์มาส
วันศุกร์ 26 ธันวาคม 2557  วันบ็อกซิ่งเดย์
วันจันทร์ 29 - วันพุธ 31 ธันวาคม 2557 วันสิ้นปี

สิ่งอำนวยความสะดวก