ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นอนุบาล

เกี่ยวกับคอร์สนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5 -6 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนรู้ การใช้ภาษา และการสื่อสารผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษที่บริติช เคานซิล

  • เรียนรู้การอ่าน เขียน และการออกเสียงโดยผ่านการสอนแบบ Jolly Phonics
  • ให้เด็กๆ ซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเล่าเรื่อง นิทาน เกมส์ และเพลงที่เด็กๆ ชื่นชอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร

เราเปิดสอนหลักสูตรละ 40 ชั่วโมง ระดับชั้นละสองคอร์สในแต่ละปีการศึกษา และหลักสูตรแบบเร่งรัดในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม A: พฤษภาคม - กันยายน
เทอม B: ตุลาคม - มีนาคม
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน: มีนาคม - พฤษภาคม

สาขาที่เปิดสอน

รายละเอียดของคอร์ส

ในคอร์สนี้ เด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมหลากหลายโดยใช้ระบบ Jolly Phonics

Jolly Phonics คือ วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ สามารถออกเสียง อ่านออกและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานกับการเรียนไปในขณะเดียวกัน ระบบการสอนนี้จะเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้เสียงของตัวอักษรผ่านการแสดงท่าทางพร้อมสื่อหลากหลายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์ที่ได้คือเด็กๆ จะสามารถอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ยังเล็ก

เด็กๆ จะได้เรียนรู้เสียงของตัวอักษรต่างๆ ซึ่งสามารถเปล่งเสียงออกมาได้แตกต่างกัน 42 เสียง โดยครูจะสอนให้เด็กรู้จักเสียงนั้นๆ จากการแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวหรือนิทานที่น่าสนใจ ซึ่งการเล่าเรื่องและการแสดงท่าทางประกอบของคุณครูนั้นจะทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนและสามารถจดจำเสียงของตัวอักษรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น  นอกจากนี้เด็กๆ ยังจะได้เรียนรู้การผสมเสียงเพื่อสร้างเป็นคำต่างๆ มากมาย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเด็กๆ ก็จะสามารถพัฒนาทักษะในการอ่านและเขียนได้ในระยะเวลาอันสั้น

รอบเวลาเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลของบริติช เคานซิล มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการเริ่มต้นที่ดีในระดับประถมศึกษาให้แก่นักเรียน โดยจะเรียนทั้งหมด 40 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 สัปดาห์

 

เทอม A

รอบวันพฤหัสบดี:  8 พฤษภาคม - 25 กันยายน 2557

รอบวันศุกร์:  9 พฤษภาคม - 10 ตุลาคม 2557

รอบวันเสาร์:  10 พฤษภาคม - 11 ตุลาคม 2557

รอบวันอาทิตย์:  11 พฤษภาคม - 12 ตุลาคม 2557

 

เทอม B

รอบวันพฤหัสบดี:  9 ตุลาคม 2557 - 12 มีนาคม 2558

รอบวันศุกร์:  17 ตุลาคม 2557 - 20 มีนาคม 2558

รอบวันเสาร์:  18 ตุลาคม 2557 - 21 มีนาคม 2558

รอบวันอาทิตย์:  19 ตุลาคม 2557 - 22 มีนาคม 2558

 

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สยามสแควร์

วัน เวลา
ส. 8:00 - 10:00
อา. 10:15 - 12:15

ลาดพร้าว

วัน เวลา
อา. 11:00 - 13:00

ปิ่นเกล้า

วัน เวลา
พฤ. 16:45 - 18:45

แจ้งวัฒนะ

วัน เวลา
อา. 8:45 - 10:45

ศรีนครินทร์

วัน เวลา
ส. 8:45 - 10:45

เชียงใหม่

วัน เวลา
ศ. 16:30 - 18:30
ส. 8:00 - 10:00
ส. 10:15 - 12:15
ส. 13:00 - 15:00
อา. 8:00 - 10:00
อา. 10:15 - 12:15
อา. 13:00 - 15:00