ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นอนุบาล

เกี่ยวกับคอร์สนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5 -6 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนรู้ การใช้ภาษา และการสื่อสารผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษที่บริติช เคานซิล

  • เรียนรู้การอ่าน เขียน และการออกเสียงโดยผ่านการสอนแบบ Jolly Phonics
  • ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานโดยผ่านกิจกรรม เช่น การเล่นเกมส์ การร้องเพลง และการทายคำศัพท์
  • พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการฟังนิทานหรือเรื่องเล่า
  • บรรยากาศในห้องเรียนที่สนุกสนานและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 40 ชั่วโมงต่อ 1 เทอม และมีคอร์สพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม A: พฤษภาคม – กันยายน

เทอม B: ตุลาคม – มีนาคม

ช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อน: มีนาคม – พฤษภาคม

สาขาที่เปิดสอน

รายละเอียดของคอร์ส

ในคอร์สนี้ เด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมหลากหลายโดยใช้ระบบ Jolly Phonics

Jolly Phonics คือ วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ สามารถออกเสียง อ่านออกและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานกับการเรียนไปในขณะเดียวกัน ระบบการสอนนี้จะเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้เสียงของตัวอักษรผ่านการแสดงท่าทางพร้อมสื่อหลากหลายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์ที่ได้คือเด็กๆ จะสามารถอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ยังเล็ก

เด็กๆ จะได้เรียนรู้เสียงของตัวอักษรต่างๆ ซึ่งสามารถเปล่งเสียงออกมาได้แตกต่างกัน 42 เสียง โดยครูจะสอนให้เด็กรู้จักเสียงนั้นๆ จากการแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวหรือนิทานที่น่าสนใจ ซึ่งการเล่าเรื่องและการแสดงท่าทางประกอบของคุณครูนั้นจะทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนและสามารถจดจำเสียงของตัวอักษรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น  นอกจากนี้เด็กๆ ยังจะได้เรียนรู้การผสมเสียงเพื่อสร้างเป็นคำต่างๆ มากมาย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเด็กๆ ก็จะสามารถพัฒนาทักษะในการอ่านและเขียนได้ในระยะเวลาอันสั้น

รอบเวลาเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลของบริติช เคานซิล มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการเริ่มต้นที่ดีในระดับประถมศึกษาให้แก่นักเรียน โดยจะเรียนทั้งหมด 40 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 สัปดาห์

 

เทอม A

รอบวันพฤหัสบดี:  9 พฤษภาคม - 26 กันยายน 2556

รอบวันศุกร์:  10 พฤษภาคม - 27 กันยายน 2556

รอบวันเสาร์:  11 พฤษภาคม - 28 กันยายน 2556

รอบวันอาทิตย์:  12 พฤษภาคม - 29 กันยายน 2556

 

เทอม B

รอบวันพฤหัสบดี:  10 ตุลาคม 2556 - 20 มีนาคม 2557

รอบวันศุกร์:  11 ตุลาคม 2556 - 14 มีนาคม 2557

รอบวันเสาร์:  12 ตุลาคม 2556 - 22 มีนาคม 2557

รอบวันอาทิตย์:  13 ตุลาคม 2556 - 23 มีนาคม 2557

 

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สยามสแควร์

ระดับ วัน เวลา
คอร์สสำหรับนักเรียนอนุบาล ส. 8:00 - 10:00
อา. 10:15 - 12:15

ลาดพร้าว

ระดับ วัน เวลา
คอร์สสำหรับนักเรียนอนุบาล อา. 11:00 - 13:00

ปิ่นเกล้า

ระดับ วัน เวลา
คอร์สสำหรับนักเรียนอนุบาล พฤ. 16:45 - 18:45

แจ้งวัฒนะ

ระดับ วัน เวลา
คอร์สสำหรับนักเรียนอนุบาล อา. 8:45 - 10:45

ศรีนครินทร์

ระดับ วัน เวลา
คอร์สสำหรับนักเรียนอนุบาล ส. 8:45 - 10:45

เชียงใหม่

ระดับ วัน เวลา
คอร์สสำหรับนักเรียนอนุบาล ศ. 16:30 - 18:30
ส. 8:00 - 10:00
ส. 10:15 - 12:15
ส. 13:00 - 15:00
อา. 8:00 - 10:00
อา. 10:15 - 12:15
อา. 13:00 - 15:00