คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่โดยบริติช เคานซิลนั้น ผ่านการออกแบบเพื่อนักศึกษาและวัยทำงานโดยเฉพาะ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกระดับ เรานำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมภายใต้สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนการสอนสดทุกคลาส ทุกระดับ (Face-to-face classroom) โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการสอน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง

myClass

myClass คอร์สเรียนภาษาอังกฤษยืดหยุ่นได้ จาก บริติช เคานซิล

myClass คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่ออกแบบให้ยืดหยุ่นสอดรับกับไลฟ์สไตล์คุณ ให้อิสระในการจัดตารางเรียน เลือกได้เองทั้งวัน เวลา บทเรียนที่สนใจ อาจารย์ และสาขาที่เหมาะกับตารางชีวิตในแต่ละวัน

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่รูปแบบการเขียน การลำดับเนื้อความ ไปจนถึงการฝึกเขียนหลากหลายรูปแบบทั้งเพื่อการเรียนและการทำงาน

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจจะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ และสร้างความก้าวหน้าทางการงานของคุณได้อย่างดียิ่งขึ้น