คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่โดยบริติช เคานซิลนั้น ผ่านการออกแบบเพื่อนักศึกษาและวัยทำงานโดยเฉพาะ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกระดับ เรานำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมภายใต้สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนการสอนสดทุกคลาส ทุกระดับ (Face-to-face classroom) โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการสอน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ myClass

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษยืดหยุ่นได้ myClass ให้คุณเลือกตารางเรียนที่เหมาะกับตารางชีวิตในแต่ละวัน และเลือกเนื้อหาได้ตามความสนใจ สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์คุณภาพมาตรฐานอังกฤษ เริ่มเรียนได้ทันที

myClass คอร์สเรียนภาษาอังกฤษยืดหยุ่นได้ จาก บริติช เคานซิล

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รวมถึงทุกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น ให้คุณพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในโลกธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Our English teachers, British Council

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ต้องการปูพื้นฐานที่แข็งแรง เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นไป และให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

English beginner course

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งเพื่อการเรียนและการทำงาน โดยคุณจะได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การสร้างโครงร่างสำหรับงานเขียน ไปจนถึงการฝึกเขียนรายงานและเรียงความภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบ

IELTS writing